Karl Larsson

Karl Larsson
Jag arbetar med fotografi som utgångspunkt i mitt konstnärskap. Fotografiet avbildar min verklighet i både tid och rum; jag har under snart ett decennium (2003 och framåt) målmedvetet dokumenterat mina upplevelser med hjälp av kameran. Den har blivit en del av mig, den förklarar inte verkligheten så som den är, utan som så jag upplever den. Bilder skapar föreställningar i oss, varje bild är abstrakt information som vi i våra sinnen formar till en verklighet – en värld uppbyggd av bilder som till stor del bidrar till en bildlig fenomenalistisk perception av verkligheten. Konsumtionen av bilder bidrar till att vi allt mer upplever vår tillvaro genom information om den, informationen om verkligheten blir så att säga mer verklig än verkligheten själv. Vi upplever vår värld genom våra sinnen där materiella ting är “en permanent möjlighet till sinnesintryck” (J.S. Mill), sinnesintryck vilka bidrar till vår verklighetsuppfattning. Enkelt uttryckt: informationssamhället har reducerat våra intryck av världen till avbildningar av den.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s