” “untitled” “

Ett fotografi är ett möte med verkligheten, där betraktaren ser genom fotografens ”öga”, detta har jag arbetat med under snart ett decennium i projektet ”the one million project”. Läs mer om mina tankar kring fotografi som redskap för mitt konstnärskap här.
Med ” ”untitled” ” projektet har mina ambitioner om ett ”aktivt” (läs relationell estetik*) deltagande från betraktarnas/ åskådarnas sida blivit verklighet. I mötet mellan konstnären och betraktaren/ åskådaren uppstår en tvåvägs kommunikation. Konstnären och betraktaren möts i en miljö där de båda oavsett kulturell bakgrund annars med stor sannolikhet inte skulle mötas.
Jag har noga valt ut plats och tid för att skapa så många olika möten som möjligt, det är när jag möter (kolla bild..) från hissingen i göteborg så har denna med sig en kompis (kolla bild!) som är där med (kolla bild) som är från bolivia. Detta är möten, där kulturer av vittskilda slag möts och tillsammans skapar mer än en bild. Detta projekt är ett fortlöpande projekt och jag söker ständigt nya platser för nya möten.

Karl Larsson

* Nicolas Bourriaud: ”försök att skapa relationer mellan människor utanför och bortom de institutionaliserade relationsformerna”. (http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=12491)

One thought on “” “untitled” “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s